انواع گچ روکار

عرضه مستقیم بهترین گچ برای کشته کشی

گچ کشته ملاتی است که از گچ سفیدکاری به دست می آید. گچ سفید با کیفیت عالی جهت تهیه ملات کشته توسط این شرکت به قیمت مناسب در سراسر ایران عرضه می شود. تفاوت دو مفهوم سخت شدن و خشک شدن در گچکاری امروزه عملیات گچکاری به دو روش سنتی و ماشینی صورت می گیرد. […]

بیشتر بخوانید

چرا و چگونه ملات گچ کشته بسازیم

گچ کشته جهت ایجاد سطحی صاف و صیقلی در پایان کار اجرا می گردد، حال ببینیم چرا و چگونه ملات آن را بسازیم و چه گچی برای ساختن آن مناسب تر است؟

بیشتر بخوانید

چگونه ملات گچ کشته بسازیم

گچ کشته به دلیل ویژگی های خاص خود، جهت پرداخت نهایی به صورت یک لایه نازک اجرا می شود. حال ببینیم چگونه می توانیم ملات آن را بسازیم؟

بیشتر بخوانید