گچ ساتن

خرید گچ سیوا سمنان گچ پلیمری زیرکار

گچ پلیمری سیوا نوعی محصول ترکیبی است که از طریق وبسایت موجود خرید و فروش می شود. این گچ جهت زیرسازی سطوح، بسیار مناسب بوده و سطح کار کاملا یکنواخت و صاف جهت پرداخت ایجاد می کند. از گذشنه استفاده از گچ خاک جهت زیرکار متداول بوده است. حال ببینیم  چه تفاوتی بین این دو […]

بیشتر بخوانید