گچ کشاورزی


گچ یا همان سولفات کلسیم آبدار، ماده اصلاحی ارزشمند و ارزان قیمتی است که طی سال های اخیر، استفاده از آن به منظور کاهش شوری خاک در باغات و مزارع متداول گردیده است.

گچ کشاورزی چه خصوصیاتی دارد:

  • گچ مرغوب و مخصوص کشاورزی باید فاقد شوری بوده و درصد آهک آن کم باشد. به این معنی که نمک آن کمتر از ۲ دسی زیمنس بر متر و میزان آهک آن نیز زیر ۲ درصد باشد.
  • نسبت کلسیم به منیزیم در آن بالاتر از ۷۰ به ۱ باشد.
  • مقدار سنگریزه و قلوه سنگ آن در حداقل مقدار ممکن باشد.

تفاوت مهم گچ کشاورزی با گچ ساختمانی در خام بودن آن است. این ماده اصلاحی در میان معدنداران و کشاورزان به ارده به معروف می باشد.