گچ ضد رطوبت


یکی از نقاط ضعف گچ که منجر به محدودیت مصرف آن در برخی مناطق گشته است، عدم مقاومت آن در برابر رطوبت می باشد.

اگرچه این فرآورده در حالت پودری، تمایل شدیدی به جذب آب داشته و ملات آن نیز تنها به کمک آب قابل تهیه است، اما پس از خشک شدن، در صورت مجاورت طولانی با رطوبت، بدون گوچکترین مقاومت، طبله کرده و می ریزد.

اما کارشناسان ما به کمک افزودنی های ضد آب، تا حد قابل ملاحظه ای این نقطه ضعف را در گچ مرتفع ساخته و با تولید گچ ضد آب، امکان استفاده از آن را در مناطق شرجی و فضاهای مرطوب داخل ساختمان فراهم آورده اند.

همچنین از این محصول مقاوم سازی شده، به عنوان پایه در تولید پنل ها و بلوک های گچی مقاوم در برابر آب استفاده می کنند.