گچ سفیدکاری


این محصول حاصل پخت و فرآوری سنگ گچ در کارخانه های صنعتی بوده و طبیعی است که درجه خلوص و کیفیت بالای سنگ گچ به عنوان ماده اولیه، متضمن درجه کیفی بالای گچ تولیدی باشد.

گیرش اولیه این محصول، ۸ دقیقه و گیرایی ثانویه حدود ۱۲ دقیقه است. لذا گزینه مناسبی جهت سفیدکاری، نازک کاری و ابزارزنی خواهد بود.

نرمی و یکنواختی این گچ مربوط به مش بندی آن و رعایت اصول کنترل کیفیت در مسیر تولید می باشد.

مزایای گچ سفیدکاری چیست؟

از امتیازات این فرآورده می توان به سفیدی برتر ناشی از درصد خلوص بالای سنگ گچ، چسبندگی مناسب، پوشش دهی مطلوب سطوح و ماندگاری عالی اشاره کرد.

قطعا گچ سفیدکاری مرغوب، از حداکثر مزایای فوق بهره مند خواهد بود.